Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

'TERIMA KASIH CIKGU'

25 June, 2016

Laluan Naik Pangkat Dalam PerguruanTerdapat 3 konsep laluan kerjaya sebagai guru ini, iaitu laluan HAKIKI, laluan KECEMERLANGAN dan laluan TIME-BASED. Laluan HAKIKI sebenarnya telah bermula sejak merdeka pada tahun 1957. Laluan KECEMERLANGAN pula hanya bermula pada tahun 1994. Dan laluan TIME-BASED adalah konsep laluan yang terbaru sekali diwujudkan, iaitu pada tahun 1998. Kemudian laluan TIME-BASED ditambahbaik kepada Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) pada tahun 2009 dengan tempoh kenaikan yang lebih singkat.


Laluan Kenaikan bagi PPPS
1. Hakiki

Pentadbiran
Bagi mereka yang berminat dengan tugas sebagai Pengetua, Guru Penolong Kanan atau pun Ketua Bidang / Guru Kanan boleh mencuba laluan ini. Gred Hakiki bagi Penolong Kanan adalah 48, manakala Ketua Bidang / Guru Kanan adalah 44.

IPGM / IAB
Perjawatan bagi pensyarah di Institut Perguruan Malaysia ataupun yang berkhidmat di Institut Aminudin Baki. Sekurang-kurangnya memiliki Master jika berminat untuk memohon.

Kolej Matrikulasi
Tempoh berkhidmat dalam 41 lebih kurang 5 - 6 tahun, dan akan diberi kenaikan kepada 44(Hakiki) atas perjawatan sebagai Pensyarah Kolej Matrikulasi. Walaubagaimanapun peluang untuk bergerak ke gred seterusnya adalah agak terhad dan terbatas serta dalam sesetengah kes perlu bergerak ke Kolej Matrikulasi yang ada kekosongan.

Tingkatan 6
Guru yang mengajar Tingkatan 6 juga boleh dilantik ke jawatan HAKIKI sebagai Guru Akademik Tingkatan 6 atau sebagai Penolong Kanan Tingkatan 6.


2. Cemerlang
Laluan alternatif untuk guru yang tak minat pentadbiran dan juga mahukan laluan lebih ekspres.

Pengetua Cemerlang

Pegawai Cemerlang

Pensyarah Cemerlang

Guru Cemerlang (SM)

Guru Cemerlang (SR)


3. Time-Based
Ini laluan paling selamat dan paling selesa dan paling banyak para guru menunggu. Sebab bila cukup tempoh, semua pun akan dapat. Jika dahulu masa menunggu timebased adalah sehingga 10 tahun, tetapi kini, dengan TBBK (Time Based Berasaskan Kecemerlangan) tempoh timebased menjadi lebih singkat dengan formula 8 - 8 - 6 - 4 . Tapi jangan tak tahu. Ada sesetengah kes di mana ada pegawai yang tidak berjaya dalam urusan TBBK ini.


Time Based Biasa

Time Based Bekas PPLD


4. Khas

Guru Besar Bekas PPLDLaluan Kenaikan bagi PPPLD
1. Hakiki

2. GBC

3. Pengelola Cemerlang (JPN/ PPD)

4. GC

5. Pegawai Cemerlang

6. Time Based


Selain daripada yang dinyatakan di atas, beberapa jawatan lain juga dikatakan merupakan satu lagi laluan kenaikan pangkat, iaitu SISC+ dan juga SIP+. DIkatakan 2 jawatan ini akan mendapat kenaikan lebih ekspress berbanding Guru Cemerlang, iaitu terus naik kepada tangga gred yang seterusnya.

 p/s: Sumber rujukan utama  adalah merujuk kepada Ringkasan Laluan Kerjaya PPPS dan PPPLD (2009).
 
Prosedur Rayuan Bagi Guru Yang Gagal TBBKLangkah 1 : Kenapa Gagal?
Yang pertama, kena fahamkan dulu masalah. Gagal dalam TBBK ini adalah kerana mendapat markah penilaian kurang daripada 80%. Boleh rujuk 2 surat dari KPM kepada JPN Negeri yang menyatakan bahawa ada pegawai yang tidak melepasi Kriteria Kecemerlangan (KC) iaitu markah kurang daripada 80%.

Surat Rujukan
KP(PP)0017/18/6/30 Jld.4(8) bertarikh 4 Februari 2014
KP(PP)SULIT 0063/1/1 Jld.17(16) bertarikh 14 Februari 2014


Langkah 2 : Kemukakan Rayuan
Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mendapat markah kurang daripada 80%, anda boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diterima dengan menggunakan Borang Rayuan Lampiran E kepada Panel Rayuan untuk penilaian semula.

Tapi ingat, rayuan bagi penilaian kriteria hanyalah dibenarkan sekali sahaja. Buat betul-betul sebaik mungkin. Bak kata Pengakap, "Buat Sehabis Baik"!


Langkah 3 : Kenali Panel Rayuan 
Panel Rayuan adalah badan yang terdiri daripada 2 ahli, yang bertanggungjawab membuat penilaian semula. Mereka perlu bersidang dalam tempoh 3 bulan dari tarikh rayuan diterima.


Langkah 4 : Kemukakan Laporan Panel Rayuan

Selepas selesai dinilai semula, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan Laporan Panel Rayuan dengan mengemukakan Lampiran F ke JPN Negeri untuk dipanjangkan ke KPM bagi pertimbangan dan keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan (LKPPP) 

Kenaikan Pangkat Secara Timebased Bagi PPPS dan PPPLD di KPMBagi guru yang memilih laluan hakiki ini boleh bermula dari DGA29 hingga DGA34 atau bagi PPPS mereka boleh bergerak dari DG41 hingga JUSA C atau hingga jawatan tertinggi bagi seorang guru iaitu TURUS iaitu Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM). Bagi PPPLD jawatan hakiki untuk mereka ialah GPK untuk DGA32 dan GB untuk DGA34. Dan bagi PPPS jawatan hakiki yang tersedia untuk mereka ialah GPK untuk DG44, Pengetua untuk DG48, Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah (TPPD) untuk DG48, Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) untuk DG52, Ketua Sektor untuk DG52/DG54 dan Pengarah Pelajaran JUSA C. Selain itu ada beberapa jawatan sebagai ketua unit di JPN telah dihakikikan sebagai DG48. 


Latar Belakang

1. Kerajaan telah bersetuju untuk menambah baik dan memperkukuhkan lagi kaedah kenaikan pangkat PPP berdasarkan prinsip TBBK sebagai kesinambungan kepada transformasi kecemerlangan dalam perkhidmatan perguruan.

2. PPP yang layak dinaikkan pangkat pada 1 Januari 2012 hingga 30 Jun 2013 adalah tertakluk kepada syarat kenaikan pangkat yang telah ditetapkan iaitu hanya mengambil kira markah LNPT dan tempoh perkhidmatan sahaja. Mulai 1 Julai 2013, penilaian tahap kecemerlangan dikuat kuasakan selaras dengan surat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPA. BK (S) 255/4/5 Jld. 5 (56) bertarikh 13 April 2012 dan JPA.BK(S) 255/4/5 Jld. 7(13) bertarikh 10 Januari 2013.

3. Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecemerlangan telah dikuatkuasakan selaras dengan surat JPA rujukan JPA.BK(S)134/4/8-4(74) bertarikh 22 Ogos 2013 mengenai Pemakluman Keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran Bil.4 Tahun 2013 yang bersidang pada 17 Julai 2013.

4. Kenaikan pangkat TBBK dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan setelah PPP memenuhi tempoh perkhidmatan dan syarat-syarat lain termasuk penilaian tahap kecemerlangan oleh Panel Penilai.


5. Kriteria Kecemerlangan ini telah dipersetujui bersama NUTP dan KONGRES dan telah diluluskan oleh LKPPP di JPA.

Tempoh perkhidmatan bagi kenaikan pangkat secara TBBK adalah seperti berikut:Tujuan Pelaksanaan

1. Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perjawatan dan Gaji Pekerja-Pekerja Sektor Awam (JKK-MPGSA) Berhubung Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecemerlangan Bagi Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP).

2. Y.A.B. Perdana Menteri dalam mesyuarat JKK-MPGSA pada 7 Disember 2012 telah bersetuju agar tarikh kuatkuasa pemakaian Kriteria Tahap Kecemerlangan dalam urusan kenaikan pangkat secara TBBK dipinda kepada 1 Julai 2013.

3. Memaklumkan kelulusan Kaedah Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecemerlangan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma di Kementerian Pendidikan Malaysia adalah berdasarkan surat JPA rujukan JPA.BK(S)134/4/8-4(74) bertarikh 22 Ogos 2013.


4. Menjelaskan kaedah pelaksanaan Kriteria Tahap Kecemerlangan kepada Panel Penilai dan Pegawai yang menguruskan urusan kenaikan pangkat PPP.


Pencapaian keseluruhan (LNPT dan kriteria kecemerlangan) yang perlu dicapai adalah 80% dan ke atas.Kelulusan cadangan kriteria kecemerlangan bagi pelaksanaan TBBK di KPM adalah seperti jadual berikut:-Panel Penilai

1. Bertanggung jawab untuk menilai dan memperaku PPP yang layak untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat.
2. Terdiri daripada Pengerusi dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli atau lebih dalam jumlah yang ganjil.
3. Penilaian adalah berdasarkan dokumen yang telah disahkan dan dikepilkan bersama dengan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan.
4. Bersidang dalam tempoh yang ditetapkan.
5. Penilaian hendaklah dibuat di tempat bertugas semasa PPP.


Panel Rayuan

1. PPP yang tidak diperaku oleh Panel Penilai boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diterima dengan menggunakan Borang Rayuan.
2. Rayuan hanya boleh dibuat sekali (1) sahaja untuk sesuatu urusan penilaian tahap kecemerlangan.
3. Panel Rayuan bertanggung jawab untuk membuat penilaian semula ke atas pegawai yang tidak diperaku. Panel ini terdiri daripada Pengerusi dan seorang ahli sahaja.
4. Panel Rayuan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh rayuan diterima.  Keputusan rayuan adalah berdasarkan semakan semula dokumen sokongan dan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan PPP.
5. Panel Rayuan perlu melengkapkan Borang Laporan Panel Rayuan Tahap Kecemerlangan dan mengemukakan keputusan rayuan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh seminggu dari tarikh Panel Rayuan bersidang.
6. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan berdasarkan keputusan Panel Rayuan kepada urus setia BPSM di KPM untuk pertimbangan dan keputusan LKPPP.


Calon Gagal Urusan Kenaikan Pangkat


1. Bagi pegawai yang gagal dalam urusan kenaikan pangkat, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan semula perakuan kenaikan pangkat pegawai selepas tempoh satu (1) tahun dari tarikh pegawai pertama kali dipertimbangkan. Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat pegawai yang dipertimbangkan semula adalah tidak kurang satu (1) tahun daripada tarikh pegawai layak dinaikkan pangkat secara TBBK.

Berikut adalah syarat-syarat kenaikan pangkat secara timebased untuk setiap gred DG:

1. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG29 KE DG32


2. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG32 KE DG34


3. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG34 KE DG38


4. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG41 KE DG44


5. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG44 KE DG48


6. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG48 KE DG52


7. KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG52 KE DG54


8. KENAIKAN PANGKAT PKP


24 June, 2016

Akaun 1GovUC untuk Guru Sektor Awam
1.0 TUJUAN 1 GovUC
Dokumen ini adalah bertujuan untuk menjelaskan tentang perkhidmatan 1GovUC serta tatacara penggunaannya.


2.0 LATARBELAKANG 1 GovUC
2.1 YAB Perdana Menteri telah melancarkan Program Transformasi Ekonomi (Economic Transformation Programme atau ETP) pada pada 25 Oktober 2010, iaitu satu usaha komprehensif yang akan mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. MAMPU telah dilantik sebagai peneraju bagi melaksana Entry Point Project 8 (EPP8) di bawah National Key Economic Area (NKEA) Content, Communication and Infrastrucuture (CCI) dan EPP2 di bawah NKEA Business Services. Salah satu projek EPP2 yang telah dikenal pasti adalah EPP2-1A: Government Unified Communication (1GOVUC).

2.2 1GovUC merupakan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi bersepadu Sektor Awam yang diuruskan secara berpusat di MAMPU melalui penggabungan pelbagai kaedah komunikasi seperti voice, e-mail, instant messaging, audio/video conferencing, SMS dan fax.

2.3 Sehubungan dengan inisiatif ini, perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi yang terdapat di Agensi Awam akan dikonsolidasikan dan integrasi di 1GovUC. Objektif 1GovUC adalah untuk memperkasa dan menambahbaik urusan komunikasi dan kolaborasi dalam urusan harian pentadbiran sektor awam melalui integrasi dan konsolidasi saluran-saluran komunikasi secara selamat; serta menjadi pemangkin kepada peningkatan keberkesanan pentadbiran awam dan perluasan penggunaan aplikasi-aplikasi umum dan strategik.

2.4 Selaras dengan inisiatif tersebut, Kerajaan telah bersetuju melalui Mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) Bilangan 1 Tahun 2013 pada 12 Julai 2013 bahawa Pelaksanaan 1GovUC hendaklah menyeluruh kepada Semua Kementerian, Pejabat Ketua Setiausaha Negara dan Jabatan Audit Negara.


3.0 TAKRIFAN
Takrifan bagi maksud pemakaian garis panduan ini adalah:
a. Perkhidmatan 1GovUC merujuk kepada perkhidmatan gunasama kerajaan yang merangkumi komponen utama iaitu E-mel, Komunikasi Bersepadu dan Telepresence yang diurus secara berpusat.
b. Agensi Pusat merujuk kepada agensi Kerajaan yang bertanggungjawab menyedia dan mengurus perkhidmatan 1GovUC.
c. Agensi Pelaksana merujuk kepada agensi Kerajaan yang telah menggunakan perkhidmatan 1GovUC.
d. Penyedia Perkhidmatan merujuk kepada pihak ketiga yang dipertanggungjawab untuk mengoperasi dan menyelenggara perkhidmatan 1GovUC.
e. Pentadbir UC merujuk kepada penjawat awam yang dilantik oleh agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras dan memberi khidmat sokongan bagi perkhidmatan 1GovUC di peringkat agensi.
f. Pengguna merujuk kepada anggota pentadbiran dan penjawat awam yang sedang berkhidmat dan menggunakan perkhidmatan 1GovUC
g. E-mel merujuk kepada aplikasi yang membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu dengan lain dalam bentuk mesej elektronik.
h. Komunikasi Bersepadu (Unified Communication) merujuk kepada saluran-saluran komunikasi elektronik selain E-mel yang disepadukan dalam satu rangkaian dan antaramuka yang sama.
i. TelePresence merujuk kepada satu saluran komunikasi yang merangkumi video dan audio berdefinisi tinggi (High Definition) yang menghubungkan dua atau lebih lokasi secara maya bagi tujuan bermesyuarat atau perbincangan.
j. Portal Kolaboratif merujuk kepada satu kemudahan media sosial yang menyediakan ruangan diskusi, hebahan dan perkongsian maklumat bagi pengguna 1GovUC;
k. Portal 1GovUC merujuk kepada gerbang maklumat rujukan bagi perkhidmatan 1GovUC;
l. Identity Provisioning Management System (IPMS) merujuk kepada aplikasi pengurusan identiti pengguna perkhidmatan 1GovUC.


4.0 PERKHIDMATAN 1GOVUC YANG DISEDIAKAN
4.1 E-mel Perkhidmatan E-mel adalah:
a. Disediakan secara berpusat dengan menggunakan infrastruktur yang dikawalselia oleh Kerajaan;
b. Boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana-mana di dalam persekitaran yang selamat;
c. Mengguna dan mengekalkan alamat domain agensi;
d. Boleh diintegrasi dengan mana-mana aplikasi yang memerlukan kemudahan Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Relay;
e. Diintegrasikan dengan kemudahan penghantaran dan penerimaan faksimili;
f. Diintegrasikan dengan kemudahan penghantaran, hebahan dan penerimaan Sistem Pesanan Ringkas (SMS).

4.2 Komunikasi Bersepadu (Unified Communication (UC)) Perkhidmatan UC menyediakan kemudahan seperti berikut:
a. Berinteraksi secara langsung melalui teks;
b. Membuat panggilan suara melalui komputer di antara dua pengguna 1GovUC;
c. Membuat persidangan suara melalui komputer di antara beberapa pengguna 1GovUC;
d. Membuat panggilan suara melalui komputer pengguna 1GovUC dengan pihak lain;
e. Membuat panggilan video melalui komputer di antara dua pengguna 1GovUC;
f. Membuat persidangan video melalui komputer di antara beberapa pengguna 1GovUC;


PUNCA KUASA PERLUASAN 1GovUC di SEKOLAH

YBhg Dato’ TKSU KPM dan SUB BPM telah mengarahkanperluasan emel kepada warga KPM di Sekolah untuk 8 jawatan berikut:
1. Guru Besar/ Pengetua Sekolah
2. Guru PenolongKanan Pentadbiran
3. Guru PenolongKanan Hal Ehwal Murid
4. Guru PenolongKanan Kokurikulum
5. Guru Penyelia Petang
6. Guru PenolongKanan Tingkatan Enam(jika ada)
7. Ketua Pembantu Tadbir
8. Penyelaras ICT/ Guru Penyelaras VLE/ Guru Data/ Juruteknik Komputer(jika ada)

Tambahan (Perbincangan Bersama JPN Negeri):
1. E-mel rasmisekolah berdasarkan Kod Sekolah
2. Guru Penolong Kanan PendidikanKhas


Perkhidmatan 1GovUC di Sekolah untuk Guru


Panduan Memohon Guru Cemerlang: Persediaan Menghadapi Nazir1) Cakna dengan tarikh pemantauan
Untuk beberapa tempoh selepas memohon, sila lah cakna (alert) dengan berita-berita pemantauan Guru Cemerlang daripada sekolah lain atau yang berdekatan. Ini kerana ada Nazir yang datang secara spontan dan terus memantau guru, dengan alasan Guru Cemerlang bersedia pada setiap masa. Namun ada juga yang akan memberitahu minggu untuk pemantauan. Jadi perlu bersedia dan jaga-jaga sepanjang seminggu tersebut.


2) Kenali Nazir yang datang memantau
Bagi memudahkan urusan  dengan Nazir tersebut, cuba dapatkan maklumat mengenai Nazir yang akan datang untuk memanta. Dapatkan sedikit biodata diri dan juga maklumat perkhidmatan Nazir tersebut. Ini akan memudahkan anda ketika berurusan dengan Nazir tersebut. Mungkin ada dalam kalangan Nazir yang mempunyai gelaran nama yang tertentu (seperti Dr, YM dan lain-lain), jadi lebih manis jika memulakan perbualan dengan gelaran tersebut.

3) Datang ke sekolah lebih awal
Sebagai persiapan awal, sebolehnya datang lebih awal daripada biasa ke sekolah pada hari pemantauan. Ini bagi membolehkan berasa lebih selesa dan tidak tergesa-gesa membuat persiapan akhir. Kemaskan juga tempat duduk. Bilik atau kelas yang digunakan untuk mengajar juga dikemaskan. Jika ada papan kenyataan, sila kemaskini dengan maklumat terkini. Sekiranya merupakan penyelaras kepada bilik khas yang tertentu, pastikan kebersihan dan kekemasan bilik tersebut terjaga.4) Sediakan relief class / sit in
Bagi menghadapi sebarang kemungkinan pada hari dipantau oleh Nazir, lebih baik jika memohon jasa baik rakan untuk relief class atau bagi kelas sepanjang hari tersebut. Manalah tahu jika Nazir mengambil masa sepanjang hari untuk sesi pemantauan di kelas atau semasa temuduga atau semasa memeriksa dokumen anda. Persiapan sebegini membolehkan rasa lebih yakin dan fokus dengan keperluan Nazir.5) Kumpulkan semua dokumen
Dokumen dan semua bahan yang telah sediakan, perlu diletakkan di tempat atau bilik yang boleh diakses. Bahan-bahan seperti alat bantu mengajar, fail, folio, dokumentasi dan peralatan yang digunakan untuk pengajaran mestilah sudah diletakkan bersama-sama dan tunggu untuk diangkut ke bilik yang menjadi bilik sesi dan Nazir. Sekurang-kurangnya, sudah sedia maklum di mana letaknya bahan-bahan ketika mahu mempersembahkan kepada Nazir untuk dinilai.


6) Isu terkini pendidikan
Untuk sesi temuduga dengan Nazir, persiapkan diri dengan isu-isu terkini dalam pendidikan, serta yang berkenaan dengan bidang tugas. Sebagai contoh, mungkin pada masa sekarang, isu seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan isu Melindungi Masa Instruktional (MMI) perlu diberi perhatian. Selain daripada itu, dasar-dasar terkini kerajaan dalam pendidikan seperti Dasar 1 Murid 1 Sukan, Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (SISC+), Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM), dan lain-lain yang difikirkan berkaitan perlu juga dititikberatkan.

7) Baca Semula Teori Pendidikan
Satu lagi persiapan yang perlu dilakukan bagi menghadapi sesi temuduga Nazir adalah teori-teori pengajaran dan pendidikan. Buka lah semula buku-buku pendidikan bagi mengingati semula sekurang-kurangnya nama teori dan juga konsep masing-masing. Antara yang dapat  sebutkan di sini, Teori Belajar Humanistik, Teori Behaviorisme, Teori Pembelajaran Sosial, Teori Perilaku Bandura, dan Teori Belajar Kognitif (Ausubel : Teori Belajar Bermakna). Selain daripada itu, tambahkan lagi ilmu pendidikan di dada dengan strategi dan kaedah pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti Pendekatan Inkuiri, Konstruktivisme pembelajaran Kontekstual dan pembelajaran Masteri.


8) Tatacara Berpakaian
Selain itu, jagalah penampilan anda pada hari tersebut. Tampil dengan gaya yang hebat dan penuh dengan profesionalisma sebagai seorang guru. Gunakan juga tanda nama rasmi bagi pegawai kerajaan, iaitu tanda nama hitam dengan tulisan putih. Bagi guru lelaki, disarankan menggunakan baju kemeja berlengan panjang; dengan bahagian tangan dibutangkan sepenuhnya, serta lengkap bertali leher. Manakala bagi guru perempuan pula, dicadangkan supaya menggunakan baju kurung atau baju kebangsaan semasa hari penilaian. Namun, pada akhirnya, anda jugalah yang menjadi penentu kepada cara pakaian anda pada hari tersebut.


9) Semasa Sesi PdP
Diingatkan juga, semasa sesi penilaian Nazir dalam kelas, buat yang terbaik untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Gunakan suara yang jelas dan kuat. Kelas mestilah dikawal dengan baik. Pengajaran mestilah mengikut seperti yang dirancangkan dalam rancangan mengajar. Suasana dalam kelas pula tidak bosan dan penuh dengan aktiviti hands-on. Pengajaran perlulah menarik dan kreatif. Pastikan buku pelajar disemak dengan lengkap. Tunjukkan keprihatinan terhadap pelajar. Sebut nama pelajar bagi menunjukkan hubungan yang lebih akrab antara guru dan pelajar, serta jangan lupa menegur pelajar secara berhemah sekiranya mereka membuat kesilapan semasa sesi pdp. Pada akhir pembelajaran, jangan lupa juga untuk memberikan kerja rumah sebagai latihan pengkayaan kepada pelajar.


10) Doa dan Tawakal

Akhir kata, setelah usaha yang bersungguh-sungguh dilakukan, serta diiringi dengan doa, maka usaha terakhir yang boleh dilakukan adalah dengan berTawakal dan berserah segalanya kepada Yang Maha Esa. Sekiranya berada pada jalan yang betul, inshaAllah segalanya akan dipermudahkan. Nazir tidak akan memaklumkan sebarang perkara kepada anda; sama ada layak atau tidak untuk dilantik sebagai Guru Cemerlang atau pun di mana kelebihan atau kelemahan yang boleh dibaiki. Jadi jangan memaksa Nazir untuk perkara tersebut. Markah penilaian akan dihantar kepada pihak berkaitan dan seterusnya kesemua markah guru-guru yang dinilai seluruh Malaysia akan disusun. Bagi yang melepasi markah tertentu (berdasarkan kuota subjek dan gred, bukan negeri), tahniah diucapkan. Bagi yang kurang berjaya, cuba lagi pada masa akan datang.