::SELAMAT DATANG KE PORTAL SEKOLAH KEBANGSAAN PANJI::

AKU NEGARAKU

PPPM 2013 - 2025

PPPM 2013 - 2025

08 Jun, 2017

Peraturan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Kemudahan Cuti Sakit


Selaras dengan perkembangan amalan perubatan di sektor awam dan swasta, Kerajaan telah bersetuju meminda peraturan berkaitan penerimaan sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta untuk tujuan meluluskan kemudahan cuti sakit.

Peraturan Penerimaan Sijil Sakit, Guru Selaku Penjawat Awam


Cuti Sakit diberi oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu apabila disahkan sakit oleh Pegawai Perubatan berdaftar, Lembaga Perubatan atau Panel Doktor kerana tidak sihat untuk menjalankan tugas jawatannya.

KPM; 23 JUN, Cuti Berganti - Dato' Seri MahdzirPUTRAJAYA 7 Jun - Kementerian Pendidikan menetapkan 23 Jun iaitu hari Jumaat sebagai hari cuti berganti kecuali di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor sempena sambutan Aidilfitri ini.

'Terima Kasih Cikgu'